友ランゲージグループ

MENU
  • 日本語
  • English
  • 中文
  • 繁体字
  • 한국
  • Русский
  • Монгол хэл
  • Tiếng Việt
  • Italiano

Yêu cầu thông tin

*Essential terms

Họ tên
Quốc tịch
Tuổi
Giới tính
Mã bưu điện
Địa chỉ
TEL
FAX
E-mail
Bạn muốn nhận tài liệu của trường nào?
Tại sao bạn lại biết về trường
Học vấn cuối cùng của bạn là gì?
Sau khi tốt nghiệp bạn làm gì?
Bạn có nguyện vọng sẽ học ngành nào?
Câu hỏi

Hãy đọc các nội dung về quản lý thông tin cá nhân bên trên, nếu đồng ý xin hãy đăng ký