友ランゲージグループ

MENU
  • 日本語
  • English
  • 中文
  • 繁体字
  • 한국
  • Русский
  • Монгол хэл
  • Tiếng Việt
  • Italiano

Hỗ trợ sinh viên

Trường có chế độ học bổng dành cho các du học sinh

1.Chế độ học bổng của trường

Đối với những học sinh có tỷ lệ đi học chuyên cần cao, thành tích học và thái độ học tốt và có khó khăn về kinh tế, trường sẽ có những xuất học bổng. Học sinh nộp đơn xin học bổng, sau đó nhà trường sẽ xét và chọn ra học sinh ưu tú nhất.

Số lượng người mục tiêu 1 đến 2 học sinh
Số tiền học bổng 10 vạn yên
Tháng cấp học bổng 1 năm có 4 đợt xét học bổng : Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12

2.Chế độ học bổng hỗ trợ đời sống

Đối với những học sinh có tỷ lệ đi học chuyên cần cao, thành tích học và thái độ học tốt và có khó khăn về kinh tế, trường sẽ có những xuất học bổng. Học sinh nộp đơn xin học bổng, sau đó nhà trường sẽ xét và chọn ra học sinh ưu tú nhất.

Kỳ đầu: từ tháng 4 đến tháng 9, kỳ sau từ tháng 10

Đảm bảo việc làm trong trường hay trong công ty của trường (công ty Lience Academy) trong vòng 6 tháng

[Nội dung công việc]
Dậy hội thoại tiếng nước ngoài, làm công việc văn phòng trong công ty mẹ, dọn dẹp trường, khách sạn, phục vụ bàn… (lương 1000 yên 1 giờ)


Nhân viên nhà hàng

Nhân viên nhà hàng

3.Học bổng dành cho du học sinh của bộ giáo dục

Bộ giáo dục và đào tạo Nhật Bản có chế độ học bổng khuyến khích dành cho các du học sinh tư phí.
Đối tượng là các học sinh có mục tiêu phấn đấu thi vào trường đại học, senmon của Nhật, có thành tích thái độ học tập tốt.

Số lượng người mục tiêu 1 đến 2 học sinh
Số tiền học bổng 3 vạn yên
Tháng cấp học bổng 1 tháng trong vòng 1 năm hoặc 6 tháng.

4.Hỗ trợ đời sống cho học sinh trong trường

Chế độ giảm giá đặc biệt trong quán ăn của trường

Ăn sáng/ ăn trưa tại quán Yumeiro Cafe
Chỉ với giá 360 yên
(Không dành cho phân viện Sapporo)


Ví dụ về thực đơn bữa trưa (cà ri và cơm)

Ví dụ về thực đơn bữa trưa
(Trái: thịt viên spaghetti / phải: bánh quế)

5.Giới thiệu việc làm thêm

Trường tổ chức các buổi giải thích, hướng dẫn giới thiệu việc làm thêm dành cho các du học sinh, học sinh có visa working holiday.