友ランゲージグループ

MENU
 • 日本語
 • English
 • 中文
 • 繁体字
 • 한국
 • Русский
 • Монгол хэл
 • Tiếng Việt
 • Italiano

Hướng dẫn về khóa học

Sẽ có giáo viên có chuyên môn định hướng cho học sinh cặn kẽ chi tiết từ việc học lên cao đến định hướng hoạt động tìm việc

Trao đổi định hướng học lên các trường cao đẳng, đại học

 • Giáo viên chủ nhiệm từng lớp sẽ tiến hành các cuộc nói chuyện cá nhân với học sinh có mục tiêu học cao lên một cách định kỳ.
 • Thông qua trao đổi định hướng dành cho các học sinh có muc tiêu học lên đại học cao đẳng, nhà trường tích cực thiết lập chương trình học từ trước với đối sách cho kỳ thi và phỏng vấn đi kèm.
 • Tiến hành hướng dẫn và chỉ đạo từ việc chuẩn bị hồ sơ đến cả cùng tiến hành các thủ tục cho việc thi lên các trường muốn học/li>
 • Tổ chức các buổi giới thiệu định hướng học lên và các buổi giới thiệu bởi các nhân viện thuộc chính các trường đại học ngay trong trường.

Định hướng nghề nghiệp

 • Giáo viên phụ trách chuyên môn định hướng nghề nghiệp sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn định hướng và trao đổi cá nhân với các du học sinh có ý định làm việc tại Nhật và những học sinh muốn có visa WH (working holiday) ngay trong khuôn viên trường.
Định hướng nghề nghiệp

Khóa học chuyên môn

Với những học sinh muốn tìm hiểu về ngành mình định thi lên cao, hoặc có những ngành nghề mình muốn thử nghiệm, nhà trường sẽ tổ chức những khóa học kiến tập, trải nghiệm ngành nghề có tính chuyên môn.
Ví dụ: Nhà trường hiện tại đang có tổ chức những khóa nấu ăn, học làm bánh kẹo, thẩm mỹ, IT, CG, game, vẽ manga, vẽ minh họa.

những khóa CG
những khóa minh họa
những khóa manga
những khóa thẩm mỹ
những khóa nấu ăn