友ランゲージグループ

MENU
 • 日本語
 • English
 • 中文
 • 繁体字
 • 한국
 • Русский
 • Монгол хэл
 • Tiếng Việt
 • Italiano

Thủ tục nhập học

※Điểm chung 3 trường

Hãy điền những giấy tờ đơn xin theo mẫu của trường và nộp đúng thời hạn.

Tư cách dự tuyển

Thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau

 1. Hoàn thành chương trình đào tạo phổ thông 12 năm tại nước sở tại.
 2. Đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên tu đủ tư cách để học lên chương trình phổ thông ở nước sở tại。
 3. Đã trao đổi bàn bạc với nhân viên trong trường
 • Phải thỏa mãn điều kiện dưới 29 tuổi
 • Sẽ có 1 bài kiểm tra để kiểm tra trình độ kiến thức cơ bản của học sinh

Thủ tục nộp hồ sơ

ア)Hồ sơ cần nộp

 1. Đơn xin nhập học(theo mẫu quy đinh)
 2. Lý do muốn nhập học (Viết tự do, trên khổ giấy A4)
 3. Bằng tốt nghiệp cuối cùng, hoặc chứng nhận tốt nghiệp(chứng nhận kết thúc khóa học)
 4. Học bạ, bảng điểm
 5. Khảo sát về việc học tiếng nhật
 6. Ảnh(3Cm×4Cm)4 chiếc (chụp trong vòng 3 tháng, 1 ảnh dán vào hồ sơ)
 7. Ảnh(jpg)
 8. Chứng nhận học tiếng nhật: chứng nhận đang học tiếng nhật (trên 150 giờ), giấy chứng nhận đã học tiếng nhật. Với những ngừơi nào đã có bằng VD: Kết quả thi Nattest, Top J, JLPT, giấy thông báo kết quả …)

Ngoài những giấy tờ trên, còn có những giấy tờ sau:

 • Chứng nhận việc làm (xác nhận của nơi làm việc) (đối với trường hợp đã đi làm)
 • Photo hộ chiếu( với những người đã có hộ chiếu, những học sinh đã từng qua nhật rồi bắt buộc phải nộp bản copy hộ chiếu và visa)

イ)Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh

 1. Trường hợp người bảo lãnh sống tại nhật
  1. Giấy bảo lãnh (theo mẫu quy định, có đóng dấu)
  2. Giấy cam kết với pháp luật sẽ chi trả kinh phí (theo mẫu quy định・có đóng dấu
  3. Xác nhận công việc hiện tại
  4. Chứng nhận thuế cư trú hoặc giấy chứng nhận đã nộp thuế
  5. Giấy cư trú(gồm cả những người sống cùng 1 hộ)、hoặc chứng nhận đã đăng ký người ngoại quốc (trường hợp người bảo lãnh là người nước ngoài sống tại Nhật)
  6. Chứng nhận đăng ký con dấu
  7. Giấy tờ xác nhận mối quan hệ giữa học sinh và người bảo lãnh
  8. Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng
 2. Trường hợp người bảo lãnh không sống tại nhật(người bảo lãnh ở nước sở tại)
  1. Giấy bảo lãnh (theo mẫu quy định, có đóng dấu)
  2. Giấy cam kết với pháp luật sẽ chi trả kinh phí (theo mẫu quy định・có đóng dấu
  3. Xác nhận tiền gửi ngân hàng với danh nghĩa của người bảo lãnh (có quy đổi ra tỷ giá tiền yên hoặc dola)
  4. Xác nhận công việc hiện tại hoặc chứng nhận kinh doanh
  5. Giấy tờ xác nhận mối quan hệ giữa học sinh và người bảo lãnh ví dụ như sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú, hoặc những giấy tờ hành chính khác.
  6. Xác nhận thu nhập, chứng nhận đã đóng thuế…(bản gốc)
 3. Trường hợp người bảo lãnh là chính học sinh
  1. Giấy bảo lãnh (theo mẫu quy định, có đóng dấu)
  2. Xác nhận tiền gửi ngân hàng với danh nghĩa của học sinh (có tỷ giá tiền yên hoặc dola)

Ghi chú

 • Trường hợp học sinh tự bảo lãnh, sẽ có 1 số giấy tờ khác so với thông thường, vì thế yêu cầu học sinh hãy liên lạc với nhà trường.
 • Tất cả các giấy tờ đều phải dịch sang tiếng nhật (nếu học sinh nào có nhu cầu dịch có thể liên lạc với nhà trường
 • Những giấy tờ kể trên phải do nhà trường hoặc các cơ quan cấp, và phải còn hiệu lực ít nhất trong vòng 3 tháng

ウ)Phí xét tuyển

Cả 3 trường hợp A,B,C đều là 30,000 yên

Phí xét duyệt hồ sơ phải được nộp khi nộp đơn xin dự tuyển, trường hợp không đỗ sẽ không được trả lại.

Phương thức duyệt hồ sơ

Nhà trường sẽ thẩm tra hồ sơ mà học sinh đã nộp lên, trong trường hợp cần thiết sẽ có phỏng vấn, và thi đối với học sinh hoặc người bảo lãnh.

Thông báo kết quả

Những hồ sơ được nhà trường nhận sẽ được nộp lên sở nhập quốc và tiến hành các thủ tục để xin xác nhận tư cách lưu trú.

Kết quả kiểm duyệt của sở nhập quốc sẽ được gửi đến người bảo lãnh và học sinh. Tuy nhiên từ lúc nộp hồ sơ lên sở nhập quốc đến khi có kết quả sẽ mất từ 2 đến 3 tháng

Thủ tục nhập học và việc xin visa

 1. Sau khi nhân được thông báo có 「Chứng nhận tư cách lưu trú」học sinh sẽ nộp tiền học phí cho nhà trường. Sau đó nhà trường sẽ chuyển giấy thông báo nhập học và giấy chứng nhận có tư cách lưu trú
 2. Học sinh cần lưu ý chuẩn bị những giấy tờ sau, đến cơ quan hành chính cảu nhật để làm thủ tục xin visa du học.
  • Giấy chứng nhận có tư cách lưu trú
  • Hộ chiếu,
  • 2 ảnh
 3. Người bảo lãnh sẽ phải liên lạc với nhà trường về ngày đến nhật của học sinh
 • ※ Để xin chứng nhận tư cách lưu trú sẽ mất từ 2 đến 3 tháng, cho nên học sinh sẽ phải nộp giấy tờ hồ sơ lên nhà trường trước ngày dự tính sang nhật khoảng 4 đến 5 tháng.